Zenit Reseguide

Zenit Reseguide är en webbapplikation för bokning av resor och administrering av fordon. Det finns även möjlighet att komplettera med tilläggsmoduler för avtalshantering, verkstadshantering och tvättschema.

Funktioner

I Zenit Reseguide finns möjlighet att…

Boka fordon
Rapportera fordonsskador och händelser
Söka, visa och hantera alla fordon
Registrera nya fordon
Hantera leasingavtal och se aktuell leasingstatus
Se allas fordons-rapporteringar om t.ex. skador
Importera drivmedelsfiler
Hantera och få påminnelser om service och besiktning
Ta fram statistik och listor i form av rapporter
Hantera allas bokningar och korrigera ev. felregistreringar
Skapa ekonomifil av bokningar och internleasing
Hantera nyckelskåp och GPS-enheter
Administrera användare, användargrupper, register m.m.

Behörigheter avgör vilka funktioner användaren kommer åt.

Anpassat för användaren

Alla som använder Zenit identifierar sig genom att logga in i systemet. Inloggningen kan ske automatiskt om koppling till Active Directory (AD) är konfigurerat. Oavsett inloggningsmetod kommer rätt behörigheter att tilldelas med hänsyn till den användargrupp användaren tillhör. De flesta användare ska troligtvis bara ha behörighet till bokningsdelen, medans andra ska kunna administrera och komma åt alla funktioner i systemet. Behörigheterna hanteras enkelt på gruppnivå.

Eget nät eller i molnet

Zenit Reseguide installeras antingen på en server i kundens egna nätverk eller som en molntjänst hos oss. Oavsett vilket alternativ som väljs ser vi till att systemet fungerar på bästa sätt utifrån era villkor och önskemål. Inga separata klientinstallationer krävs eftersom applikationen körs direkt i din webbläsare.

Alternativa färdsätt

Vid bokning av fordon ges automatiskt förslag på alternativa färdsätt såsom buss och tåg. Tidtabeller med information om eventuella byten visas. Även förslag på samåkning ges om det skulle vara en möjlighet.