Zenit Reseguide

Zenit Reseguide är en webbapplikation för bokning av resor och administrering av fordon. Det finns även möjlighet att komplettera med tilläggsmoduler för avtalshantering, verkstadshantering och tvättschema.

Funktioner

I Zenit Reseguide finns möjlighet att…

Boka fordon
Planera möte via en mötesguide
Rapportera fordonsskador och händelser
Söka, visa och hantera alla fordon
Registrera nya fordon
Hantera leasingavtal och se aktuell leasingstatus
Se allas fordons-rapporteringar om t.ex. skador
Hantera och få påminnelser om service och besiktning
Ta fram statistik och listor i form av rapporter
Hantera allas bokningar (för granskning och korrigering)
Skapa ekonomifil av bokningar och internleasing
Hantera nyckelskåp* och GPS-enheter*
Administrera användare, användargrupper
Administrera inställningar och register
Utöka funktionaliteten via extra tilläggsmoduler*

Behörigheter avgör vilka funktioner användaren kommer åt.
* Valfritt tillägg

Anpassat för användaren

Alla som använder Zenit identifierar sig genom att logga in i systemet. Inloggningen kan ske automatiskt om koppling till Active Directory (AD) är konfigurerat. Oavsett inloggnings-metod kommer rätt behörigheter att tilldelas med hänsyn till den användargrupp användaren tillhör. De flesta användare ska troligtvis bara ha behörighet till bokningsdelen, medans andra ska kunna administrera och komma åt alla funktioner i systemet. Behörigheterna hanteras enkelt på gruppnivå.

Eget nät eller i molnet

Zenit Reseguide installeras antingen på en server i kundens egna nätverk eller som en molntjänst hos oss. Oavsett vilket alternativ som väljs ser vi till att systemet fungerar på bästa sätt utifrån era villkor och önskemål. Inga separata klientinstallationer krävs eftersom applikationen körs direkt i din webbläsare.

Alternativa färdsätt

Vid bokning av fordon ges automatiskt förslag på alternativa färdsätt såsom buss och tåg. Tidtabeller med information om eventuella byten visas. Även förslag på samåkning ges om det skulle vara en möjlighet.

Kollektivtrafikförslag via Mötesguiden (mer info nedan)

Mötesguide

En mötesguide hjälper användarna att planera in och ta sig till möten på bästa sätt. Ange bara mötestid och plats så ges lämpliga förslag på hur mötet kan genomföras. Om fysiskt möte på annan plats blir aktuellt ges förslag på lämpligt transportmedel till och från mötet.

Förslag (i angiven ordning) som kan ges via guiden:
Distansmöte
Gå*
Cykla* (möjlighet att boka cykel)
Samåkningsförslag (om möjligt)
Kollektivtrafik (buss, tåg)
Boka bil

* Förslag om att gå eller cykla visas bara vid kortare avstånd.

Det mest klimatsmarta alternativet ges först och det minst smarta sist.
Valt alternativ loggas för att kunna presentera statistik på hur användarna valt.

Tilläggsmoduler

Det finns flera valbara tilläggsmoduler till Zenit Reseguide för utökad funktionalitet.

Avtalshantering
Arbetsorder
Brunnhantering
Drivmedelshantering
Formulärhantering
Mötesguide
Nyckelskåpshantering
Tomthantering
Tidrapportering
Transporthantering
Tvättschema
Verkstadshantering
Webbshop (intern)