GPS-moduler

Zenit Bilpool har stöd för automatisk rapportering av resor vid användning av GPS-moduler i fordonen.

Välj mellan fast monterade enheter och plugin-enheter som ansluts via fordonets OBD2-uttag.

Positionsrapportering

Alla enheter/moduler har inbyggd GPS och kommunicerar via mobilnätet med en journalserver.

Om mobilnät tillfälligt saknas, lagras positionerna i GPS-modulen i fordonet, och skickas så fort nät åter är tillgängligt. Positionerna används för beräkning av reslängd och kan även användas för att visa fordonets aktuella position (se Aktuell position).

Körjournal

Vid användning av GPS-moduler genereras körjournaler automatiskt och kan när som helst tas fram i Zenit Reseguide.

Aktuell position

Som tillval kan fordonens aktuella position visas på en karta. Detta tillval aktiveras per fordon som då blir synlig på karta. Annars registreras endast start- och slutposition samt resans längd däremellan.