Zenit Bilpool

Zenit Bilpool är ett system för bokning, drift och
underhåll av fordon.

Zenit Bilpool består av följande:

 Zenit Reseguide

En webbapplikation för bokning och administrering av resor och fordon.
Läs mer >>

Kollektivtrafik-integration

Kollektivtrafik-integration för automatiska förslag på alternativa transportmedel såsom buss och tåg.
Läs mer >>

 GPS-moduler*

Med GPS-moduler i fordonen möjliggörs automatisk kilometerrapportering och positionering.
Läs mer >>

 Nyckelskåp*

Nyckelskåp möjliggör säker och smidig förvaring och hantering av bilnycklar.
Läs mer >>

 Alkolås*

Alkolås i nyckelskåp möjliggör enkel och smidig nykterhetskontroll.
Läs mer >>

 

* Valfritt tillägg