Tid för utvecklingsmöte 2023 inbokat

Det har redan nu bokats in datum för nästa års utvecklingsmöte.

Mötet kommer att äga rum den 26-27 september 2023, så boka redan nu in dessa dagar i din kalender. Anmälningsformulär kommer att skickas ut under augusti 2023, men finns redan nu under mina sidor.